Volvo Magazine #4/2018

Cromocol was featured in the last issue of the official Volvo magazine of 2018 that goes out to all members of the volvo club. In their article about quality and climate testing there was a big picture of our full scale solar rig and on the next page our very popular Weather-Ometer. A very nice end to 2018 indeed!

Företaget som vrider på tid och rum

Borås Tidning: 2018-10-19


Cromocol Scandinavia arbetar med försäljning, utveckling och service av laboratoriemaskiner och mätinstrument. Sven-Arne Bylander och Andreas Hagberg är delägare i bolaget.
Att se in i framtiden är en viktig del av Boråsföretaget Cromocol Scandinavias affärsmodell. Med sina labbmiljöer och mätinstrument hjälper de företag att testa sina produkter under skräddarsydda förutsättningar – något som blir allt viktigare när världen förändras.

Hur vet man att en pepparkaka har rätt färg? Hur klarar sig teknisk utrustning på planeten Mars? Och när jordens klimat ändras – kommer vi fortfarande kunna odla grödor?
Ofta börjar Cromocols arbete med att en kund hör av sig med ett problem eller en fråga.
– Verkligheten är ju föränderlig, exempelvis har vi olika antal soltimmar olika år. Men i ett laboratorium kan vi reglera allt sådant, säger Sven-Arne Bylander.
Växtforskning i en kontrollerad miljö är ett område som har vuxit betydligt senaste fyra åren, konstaterar Andreas Hagberg.
– Klimatet ändras, men människor måste fortfarande ha något att äta. Då kan man behöva en kammare där man kan återskapa all världens klimat utifrån värme, fuktighet, koldioxidnivåer och solljus, säger han.
2016 vann de en upphandling tillsammans med bolaget Elektrokyl energiteknik i Borås – de fick i uppdrag att bygga Sveriges lantbruksuniversitets nya forskningsanläggning i Alnarp, kallad Biotronen. Idag bedrivs där världsledande forskning inom landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap och växtproduktion.
– Det är det överlägset största som vi gjort, och det har fått ringar på vattnet, säger Andreas Hagberg.

I anläggningen i Alnarp jobbar forskare vid Lantbruksuniversitetet, SLU, med växtförädling. Ett projekt går ut på att försöka framställa konstgjort blod av genmodifierade växter.

En aspekt som Cromocols apparater vänder och vrider på är tid. När man vill visa att ett billack håller hela garantitiden, är det tacksamt att ha en utrustning där man kan skynda på åldringsförloppet. Sex veckor i sådan utrustning kan motsvara mellan ett till tre år i verkligheten utomhus.
Deras maskiner används av en rad stora företag, som Volvo och Ikea.
Fordonsindustrin är ett starkt område för Cromocol, där man bland annat arbetar med klimatspecifika testanläggningar. Men senaste åren har företaget alltså fått allt fler ben att stå på. Batteriforskningen är ett av de områden som växer snabbast, i synnerhet inom transportindustrin där man vill få fram alternativ till fossila drivmedel.
Så gott som varje projekt som Cromocol arbetar med kräver skräddarsydda lösningar.
– Vi har nästan lika många leverantörer som vi har kunder, säger Sven-Arne Bylander.
Omvärldsbevakning är också en viktig del i bolagets arbete. En faktor att hålla koll på är de pågående klimatförändringarna.
– Det är ju överordnat de flesta andra hot. Har vi inget klimat som vi kan leva i spelar ju exempelvis inte konjunkturer någon roll, säger Andreas Hagberg.
I sitt arbete ser de vad som görs – och vad som inte görs. De konstaterar att Sverige är i framkant när det gäller mycket.
– Jag tror stenhårt på teknik och innovation, det har alltid varit motorn. Och där kan vi hjälpa till så att företagen blir framgångsrika, säger Sven-Arne Bylander.

Källa: http://www.bt.se/naringsliv/foretaget-som-vrider-pa-tid-och-rum/

Biotronen – Här odlas växterna i framtidens klimat

SVT Nyheter: 2016-11-25

Framtidens klimat i Skåne kan nu simuleras i en helt ny odlingsanläggning på universitetet i Alnarp. Den toppmoderna biotronen kommer att bli ett viktigt verktyg för växtforskarna.

– Den är väldigt viktig för mig och många av mina kolleger som jobbar med växtvetenskap. Nu kan vi skräddarsy våra odlingsmiljöer med millimeterprecision. Det är en förutsättning för att min forskning ska bli så bra som möjligt, säger Mariette Andersson, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Den gamla biotronen från år 1979 har gjort sitt. Nu är det istället nya klimatkammare med modern teknik som ska hjälpa växtforskarna.

I 24 olika rum kan man ställa in olika väderförhållanden och därmed olika odlingsmiljöer där man testar hur växter utvecklas.

1000 kvadratmeter stor
– Vi kan gå från fem minusgrader till 45 plusgrader. Vi kan variera koldioxidhalten, temperaturen, luftfuktighet och ljussammansättning, säger Mariette Andersson.

I de olika kamrarna vill man att belysningen ska likna dagsljuset så mycket som möjligt, och det går därför att förändra ljusets färg och styrka.

–Vi vet att vi har förändrade omständigheter och då gäller det att kunna studera dem så att vi ligger före, säger Tomas Österman, forskningsassistent på universitetet i Alnarp.

Biotronens yta är på över 1000 kvadratmeter och priset för anläggningen landade på 88 miljoner kronor. De stora kamrarna gör den unik.

– I och med att det finns så mycket utrymme så skulle vi kunna tänka oss att det går att ta in något som avger regn och vatten från taket. Snö är lite svårare, men vi har ju kamrar som går ner till minusgrader så varför inte? säger Tomas Österman.

Framtidens klimat
Det är svårt att fastställa exakt hur framtiden kommer att bli, men forskningen här är viktig för att kunna ta fram nya grödor utifrån klimatförändringar. Troligtvis kommer forskningsarbetet att till stor del utgå ifrån att vi fått ett varmare klimat.

– Det som är relevant för framtiden är antagligen varmare scenarier med mer koldioxid i luften, säger Tomas Österman.

– I en kammare kan vi simulera norra Sveriges klimat, i en annan Skåne och i en tredje östra Afrika. Men vi kan naturligtvis också simulera fram en framtid och se hur de grödor som vi använder idag kan fungera i ett föränderligt klimat, säger Mariette Andersson.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/har-odlas-vaxterna-i-framtidens-klimat