Written by DZ

Cromocol växer inom materialprovning och kvalitetskontroll genom förvärv av Paper Test Equipment Sweden AB.

Pressrelease

Cromocol har skrivit avtal om att förvärva 100% av aktierna i Paper Test Equipment Sweden AB, Sveriges ledande aktör inom testutrustning för papper, massa & förpackning. Företaget är beläget i Norrköping och har sedan starten 1995 levererat världsledande testutrustning och en hög servicenivå mot nordiska papper-, massa- & förpackningsföretag. Bland kunderna finns de flesta ledande bolagen inom området.

– Genom förvärv av PTE får vi ett helt nytt område inom papper, massa & förpackning. Ett spännande område där vi ser stora möjligheter att fortsätta utveckla affären med våra kunders hållbarhetstänk.

Förvärvet av PTE är en del av vår större vision att bygga en ledande industrigrupp inom materialprovning och kvalitetskontroll. Marknaden för testutrustning är fragmenterad och det finns goda möjligheter att ta ett större ansvar för kundernas kvalitet, både vad gäller själva utrustningen, och genom att addera ytterligare kunskap. Vi skannar därför kontinuerligt marknaden efter företag som kan fördjupa eller komplettera Cromocols erbjudande, säger Andreas Hagberg, VD för Cromocol Scandinavia AB

– Med Cromocol som ny långsiktig ägare får vi de muskler som krävs för att ta vara på de internationella möjligheter som finns och vi kan utveckla vår verksamhet för att svara upp mot kundernas växande efterfrågan. Målet är att växa kraftigt under de kommande åren, säger Magnus Enström, VD för PTE AB.

Kontakt
Andreas Hagberg, VD – Cromocol Scandinavia AB
andreas@cromocol.se

Om Cromocol
Boråsbaserade Cromocol ingår sedan 2021 i Ernströmgruppen. Cromocol levererar tekniska lösningar för provning, kontroll och klimatsimulering till bland annat batteri-, fordons-, växtodling- och färgindustrin. Bolaget grundades 1945 och har sedan dess växt till en ledande aktör i branschen med en tydlig vision om hög kvalitet och ett tekniskt ansvar. “Committed to quality for a better tomorrow since 1945” är utpräglade ledord som genomsyrar hela verksamheten.

Om Ernströmgruppen
Ernströmgruppen är en nordisk familjeägd industrigrupp med affärsidé att äga och utveckla entreprenörsdrivna nischföretag. Vi bygger självständiga affärsområden med industriell logik och målsättning om att bidra till samhället där människan, miljön och ekonomin står i centrum. Ernströmgruppen har en decentraliserad affärsmodell där varje ledning får stort utrymme att anpassa sin strategi och sitt erbjudande efter sitt bolags behov. För att se till att bolagen utvecklas, och utvecklar varandra, samordnar vi liknande bolag i affärsområden. I varje affärsområde jobbar bolagen inom närliggande bransch eller med samma affärslogik. Branscherna spänner från geo-energi, luft- och klimatkontroll till flödesteknik och marin säkerhet. Oavsett bransch har de alla samma ambition – att vara ledande i sin nisch.
Ernströmgruppen består idag av 5 affärsområden, en total omsättning om 4,6 miljarder och 1350 anställda i Norden och norra Europa.